Zoznam revírov SRZ-MO Drahovce

Važina (2-4130-1-1)

Vodná plocha mŕtveho ramena rieky Váh (9 ha) pri obci Drahovce. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/x.

Važina 2 (2-4131-1-1)

Vodná plocha mŕtveho ramena rieky Váh (1,2 ha) pri obci Drahovce. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/x.

Kochanová (2-1680-1-1)

Vodná plocha mŕtveho ramena (1 ha) rieky Váh pri obci Drahovce. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/x.

Baková (2-2880-1-1)

Vodná plocha odstavného ramena (5 ha) pri obci Drahovce. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/x.

Vinišov (2-4200-1-1)

Vodná plocha štrkoviska (4 ha) pri obci Drahovce. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/x.

Kňazová (2-3470-1-1)

Vodná plocha štrkoviska (10 ha) pri obci Drahovce. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/x.

Klčoviny (2-13450-1-1)

Vodná plocha štrkoviska (13 ha) pri obci Drahovce. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/x.

N-kanál (2-1391-1-1)

Čiastkové povodie melioračného kanála od začiatku - vyústenia z Drahovského kanála po ústie do Dudváhu. Časť revíru v úseku od sútoku prívodných kanálov po ľavostranný odberný objekt predstavuje CHRO - platí všeobecný zákaz rybolovu. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/x.

Dudváh č.3 (2-0430-1-1)

Čiastkové povodie Dudváhu od mosta pri prečerpávacej stanici pri obci Pečeňady po most v obci Veselé. Zvýšená minimálna/ maximálna lovná miera v cm: kapor 45/x.

Váh č.5 (2-4400-1-1)

Čiastkové povodie Váhu od ústia Jalšovského potoka pri obci Jalšové po ústie Ratnovského potoka pri obci Sokolovce. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/x.

Važinka

Chovný rybník - ZÁKAZ LOVU PO CELÝ ROK!