Vitajte na webstránke SRZ-
MO DRAHOVCE!


Aktuality Výboru SRZ-MO DRAHOVCE

Preteky VAŽINA 2024

Dňa 4.5.2024 sa uskutočnia rybárske preteky dospelých a dňa 5.5.2024 sa uskutočnia rybárske preteky detí. Viac info tu.

Výročná členská schôdza 2024

Výbor SRZ-MO Drahovce Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 5.4.2024 o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Drahovciach.
Tešíme sa na vašu účasť!

Najbližšie brigády

Najbližšie brigády budú  6.apríla a 27.apríla 2024 .
Celý plán brigád tu.

Zraz brigádnikov bude vždy pred kanceláriou MO SRZ o 8,00 hod. So sebou si treba priniesť brigádnický preukaz, pracovné rukavice a potrebné náradie. Bližšie informácie budú tu, na FB a informačnej tabuli.
Tešíme sa na vašu účasť!

Prihlášky a školenia 2024

Termín podania prihlášok pre záujemcov o členstvo je do 8.3.2024. Školenia dospelých aj detí sa budú konať 23.3.2024 od 9,00 do 10,00 v kancelárii SRZ MO Drahovce. Viac info a formuláre prihlášok nájdete v sekcii Povolenia na rybolov a členstvo naspodu.

Harmonogram predaja povolení na rok 2024

Pripravili sme harmonogram predaja povolení na rok 2024. Pozrieť si ho môžete tu. Prvý termín je už 30.12.2023 od 9,00 do 11,00 hod. v kancelárii SRZ-MO Drahovce.

ZMENA REVÍRU BAKOVÁ

Od 1. januára 2024 prichádza ku zmene na revíry Baková. Pôvodné označenie "štrkovisko" sa mení na "odstavené rameno" čo má vplyv aj na posudzovanie ochrany rýb podľa §13 Zákona o rybárstve č.216/2018 Z.z. a to nasledovne: "V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31. mája; to neplatí od 1. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky."