Predaj povolení na rok 2023

     Predaj povolení na rybolov bude prebiehať v kancelárii SRZ MO Drahovce

   DECEMBER 2022       30.12.2022   17.00  - 19.00 hod.

      JANUÁR 2023

           6.1.2023 (piatok) -   17.00  - 19.00 hod.

           15.1.2023 (nedeľa) -   9.00  - 11.00 hod.

           29.1.2023 (nedeľa) -   9.00  - 11.00 hod

     FEBRUÁR 2023

           5.2.2023 (nedeľa) -   9.00  - 11.00 hod.

           19.2.2023 (nedeľa) -   9.00  - 11.00 hod.

 MAREC 2023

           každý piatok             18.00  -   19.30 hod.

           každú nedeľu              9.00  -   11.00 hod.

           31.3.2023 (piatok)      18.00  -   19.30 hod.


 Školenie dospelý   25.3.2023   9.00-10.00

 Školenie deti         26.3.2023  10.00-11.00

Ceny povolení 2023

Miestne povolenie pre dospelých a mládež

60,- €

Miestne povolenie pre deti (6-14 rokov)

14,- €

Zväzové povolenie pre dospelých a mládež

50,- €

Zväzové povolenie pre deti

10,- €

Členská známka – dospelí

29,- €

Členská známka – mládež

17,- €

Členská známka-deti

1,- €

Príspevok na prenájom pozemkov pod vodnými plochami, zarybnenie - dospelí a mládež

21,- €

Príspevok na prenájom pozemkov pod vodnými plochami , zarybnenie– deti

 5,- €

Zápisné pre nových členov – dospelí

50,- €

Zápisné pre nových členov – mládež

10,- €

Zápisné pre deti od 6 do 14 rokov

 3,- €

Poplatok za školenie - dospelí a mládež

10,- €

Poplatok za školenie – deti

 5,- €

Poplatok za neodpracovanú brigádu

50,- €

Hosťovacie povolenie dospelý denné

20,-€

Hosťovacie povolenie dospelý týždenné

100,-€

Hosťovacie povolenie detské

5,-€

Zarybňovací poplatok

50,-€

Predaj hosťovacích povolení 2023

Hosťovacie povolenia predáva pán Čapuška Jozef st.

Ceny HOSŤOVACÍCH povolení
  • Dospelý 1 deň - 20 €
  • Dospelý  1 týždeň - 100 €
  • Dieťa 1 deň - 5 €

Pre záujemcov o členstvo

Záujemcovia o členstvo v MO SRZ Drahovce si potrebné tlačivo môžu stiahnuť z priložených odkazov alebo v kancelárii MO v čase predaja povolení. Po vyplnení ho môžu poslať poštou alebo odovzdať osobne v kancelárii MO. Termín na odovzdanie prihlášok bude stanovený tu. Všetci záujemcovia budú telefonicky vyrozumení o prijatí alebo neprijatí.