Predaj povolení na rok 2024

Predaj povolení na rybolov bude prebiehať v kancelárii SRZ MO Drahovce v nasledovných dňoch a časoch:

DECEMBER 2023
 sobota30.12.2023 9,00 - 11,00 hod.
JANUÁR 2024 nedeľa7.1.2024 9,00 - 11,00 hod.
 nedeľa21.1.20249,00 - 11,00 hod.
 nedeľa28.1.2024 9,00 - 11,00 hod.
FEBRUÁR 2024 nedeľa4.2.2024 9,00 - 11,00 hod.
 nedeľa18.2.2024 9,00 - 11,00 hod.
MAREC 2024                   piatok1.3.2024 18,00 - 19,30 hod.
 nedeľa3.3.2024 9,00 - 11,00 hod.
 piatok8.3.2024 18,00 - 19,30 hod.
 nedeľa10.3.2024 9,00 - 11,00 hod.
 piatok15.3.2024 18,00 - 19,30 hod.
 nedeľa17.3.2024 9,00 - 11,00 hod.
 piatok22.3.2024 18,00 - 19,30 hod.
 nedeľa24.3.2024 9,00 - 11,00 hod.
 piatok29.3.2024 18,00 - 19,30 hod.
 nedeľa31.3.2024   9,00 - 11,00 hod.

Ceny povolení 2024


DospelíMládež
(od 15 do 18 rokov)
Deti
(od 6 do 15 rokov)
Mieste povolenie60 EUR60 EUR

28 EUR
Členská známka35 EUR17 EUR
Príspevok na prenájom pozemkov
pod vodnými plochami, zarybnenie
25 EUR25 EUR
SPOLU za miestne povolenie120 EUR102 EUR
Zväzové povolenie 75 EUR 75 EUR 15 EUR
SPOLU za zväzové povolenie 195 EUR177 EUR43 EUR
 
Ďalšie poplatky    
           
Zápisné pre nových členov
150 EUR20 EUR
Prestup - zarybňovací poplatok150 EUR20 EUR 
Obnovenie členstva100 EUR20 EUR 
Poplatok za školenie
10 EUR10 EUR
Poplatok za neodpracovanú brigádu
50 EUR 30 EUR

Hosťovacie povolenie 1 deň20 EUR 20 EUR 5 EUR
Hosťovacie povolenie 1 týždeň100  EUR 100 EUR

Predaj hosťovacích povolení 2024

Hosťovacie povolenia predáva 

p. Čapuška Jozef st.

CENNÍK
  • Dospelí a mládež od 15 rokov na 1 deň: 20 EUR
  • Dospelí a mládež od 15 rokov na 1 týždeň: 100 EUR
  • Deti do 15 rokov na 1 deň:  5 EUR

Školenia 2024

Dospelísobota23.3.2024 9,00 - 10,00 hod.
Detisobota23.3.2024 9,00 - 10,00 hod.

Pre záujemcov o členstvo

Záujemcovia o členstvo v MO SRZ Drahovce si potrebné tlačivo môžu stiahnuť z nižšie priložených odkazov alebo v kancelárii MO v čase predaja povolení. Po vyplnení ho môžu poslať poštou alebo odovzdať osobne v kancelárii MO. Okrem žiadostí je potrebné odoslať aj súhlas so spracovaním osobných údajov.  Termín na odovzdanie prihlášok je do 8.3.2024. Všetci záujemcovia budú telefonicky vyrozumení o prijatí alebo neprijatí.