ROK 2022

Pstruh Dúhový Važina I.

Dňa 3.11.2022 bude revír Važina 1 zarybnený násadou Pstruha Dúhového o hmotnosti 400 kg. Na danom revíry bude platiť všeobecný zákaz lovu od 3.11 do 4.11.2022. Lov bude povolený od 5.11.2022. Lov kapra rybničného a jeho privlastňovanie je povolené od 19.11.2022.

Násady Važina II a Kochanová.

Dňa 29.10.2022 sa vykoná zarybnenie revírov Kochanová a Važina II násadou kapra rybničného. Na zarybnených revíroch bude platiť zákaz lovu vysadených druhov rýb nasledovne:

Kochanová - zákaz lovu a privlastnenia vysadených druhov rýb od 29.10 2022 do 25.11.2022, lov povolený od 26.11.2022.

Važina 2 - zákaz lovu a privlastnenia vysadených druhov rýb od 29.10.2022 do 18.11.2022, lov povolený od 19.11.2022

Násada kapra rybničného Važina I a Klčoviny.

Dňa 23.10.2022 bolo na jazere Važina a Klčoviny vykonané zarybnenie kaprom rybničným kategórie k3. Na uvedených vodných plochách bude platiť zákaz lovu vysadených druhov rýb do 18.11.2022 lov bude povolený od 19.11.2022.

Násady Kňazová a Klčoviny.

Dňa 14.2.2022 boli štrkoviská Kňazová a Klčoviny zarybnené násadou Pstruha dúhového.

Klčoviny 125 kg

Kňazová 125 kg